Päivitetty 24.5.2018

Tietosuojaseloste

  • Henkilötietolaki (523/1999)
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR 25.5.2018 alkaen)

1. Rekisterin nimi
Saimatext Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

2. Rekisterin omistaja

Saimatext Oy (myös “palveluntarjoaja”, tuotemerkit “Autuutta aivoille” ja ”Hortoilu”)
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo
Y-tunnus 2125815-8

3. Yhteyshenkilö ja tietojen käsittelijä

Raija Kivimetsä, +358 (40) 541 0696

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot.

Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan tiedot lisätään rekisteriin asiakkaan tehdessä ostoksen verkkokaupasta.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saimatext Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille vain asiakastilausten toimittamista varten. Nämä yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Saimatext Oy ei luovuta tai siirrä asiakastietoja muille tahoille, paitsi viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Saimatext Oy:llä on oikeus käyttää verkkokaupassa evästeitä, joiden avulla voidaan seurata kävijäliikennettä ja parantaa palvelun laatua. Sivuston kävijä voi kieltää evästeiden käyttämisen omassa selaimessaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta salasanoin, palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan tietosuojaselosteessa mainitut tietojen käsittelijät, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja esimerkiksi kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on tarkastusoikeus hänestä Saimatext -asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Asiakas voi päivittää kaikkia perustietojaan verkkokaupassa.

Asiakas voi lähettää tarkastuspyynnön kirjallisena osoitteella:

Saimatext Oy/Tarkastuspyyntö
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti em. osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Saimatext Oy vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen

Rekisteröity voi milloin tahansa muokata omia perustietojaan verkkokaupassa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja ja pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ilmoittamalla siitä Saimatext Oy:lle sähköpostitse tai kirjeitse:

Saimatext Oy / Asiakastietojen päivitykset
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo
raija.kivimetsa@saimatext.fi