9.10.2014

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Saimatext Oy (myös “palveluntarjoaja”, tuotemerkit “Autuutta aivoille” ja ”Hortoilu”)
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo
Y-tunnus 2125815-8

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Raija Kivimetsä, +358 (40) 5410696

*3. Rekisterin nimi *
Saimatext -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa ja ryhmittelytiedot.
Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi: Saimatext Oy

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saimatext Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille vain asiakastilausten toimittamista varten. Nänä yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Saimatext Oy ei luovuta tai siirrä asiakastietoja muille tahoille, paitsi viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö

Saimatext Oy:llä on oikeus käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla voidaan seurata kävijäliikennettä ja parantaa palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Saimatext -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Saimatext -asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:
Saimatext Oy/Tarkastuspyyntö
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti em. osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.
Saimatext Oy vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää kaikkia perustietojaan verkkokaupassa.

*12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet *

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Saimatext Oy:lle puhelimitse tai kirjeitse:

Saimatext Oy/Asiakastietojen päivitykset
Espoonlahdenranta 19 G
02320 Espoo
+358 (40) 5410696